બી.એસ.ઈ અને એન.એસ.ઈ માટે ભારતમાં ઓનલાઈન શેર ટ્રેડિંગ અને રોકાણ બ્રોકર - મોતીલાલ ઓસ્વાલ
બી.એસ.ઈ અને એન.એસ.ઈ માટે ભારતમાં ઓનલાઈન શેર ટ્રેડિંગ અને રોકાણ બ્રોકર - મોતીલાલ ઓસ્વાલ
ડીમેટ ખાતું ખોલો
ડીમેટ ખાતું ખોલો

અમારું શક્તિશાળી ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ એમ.ઓ. ટ્રેડર અને એમ.ઓ. ઈન્વેસ્ટર એપ

સર્વગ્રાહી રીતે વ્યાપક | વીજળી જેવું ઝડપી | સમજદારી પૂર્વકનું વિશ્લેષણ | બિલકુલ નવું ઈન્ટરફેસ | વન વ્યૂ ડેશબોર્ડ

POWERFUL DIGITAL PLATFORMS

અમારા ટ્રેડિંગ અને રોકાણ પ્લેટફોર્મની મુખ્ય વિશેષતાઓ

  • તમામ સંપતિ શ્રેણીઓમાં સંપૂર્ણ પોર્ટફોલિયો વ્યૂ
  • 1-ક્લિક ઈન્વેસ્ટ સાથે બુદ્ધિ શીલ સ્વયં સંચાલિત રીતે ભરાયેલ એસ.આઈ.પી. ફોર્મ
  • જુઓ પારિવારિક અહેવાલો અથવા સંપતીઓનો સારાંશ અને બીજું ઘણું
  • સ્ટોકની ઊંડાણપૂર્વક વિગતો અથવા યોજનાનું વિશ્લેષણ અને ભલામણ મેળવો
એપ ડાઉનલોડ કરવા માટે લિંક મેળવો

પુરસ્કાર વિજેતા સંશોધન

30 વર્ષની ઠોસ કુશળતા | સ્ટોક માર્કેટ વિશ્લેષણ અહેવાલો | ઈક્વિટી નિષ્ણાંત પાસેથી વિશિષ્ટ જાણકારી

  • 100+સમાવિષ્ટ સ્ટોક
  • 45+સમાવિષ્ટ ક્ષેત્ર
  • 80,000+સંશોધન રિપોર્ટ
  • 40+અહેવાલના પ્રકારો