આગામી આઈ.પી.ઓ: ભારતીય સ્ટોક બજારમાં નવા આઈ.પી.ઓમાં રોકાણ કરો - મોતીલાલ ઓસ્વાલ

આઈ.પી.ઓ. ના આંકડા

શ્રેષ્ઠ / સૌથી ખરાબ પ્રદર્શન કરતા આઈ. પી. ઓ

IMPROVE YOUR INVESTMENT PORTFOLIO

Portfolio restructuring is an algo-based investment tool which helps you to restructure and rebalance your entire portfolio across Equity, Mutual Funds and PMS to maximise its returns

 

આઈ.પી.ઓ પ્રશ્નોત્તરી

આઈ.પી.ઓ શું છે?

પ્રારંભિક જાહેર ઓફર અથવા શેર બજાર લોંચ એ એક પ્રકારની જાહેર ઓફર છે જેમાં કંપનીના શેર સંસ્થાકીય રોકાણકારો અને સામાન્ય રીતે છૂટક રોકાણકારોને પણ વેચવામાં આવે છે. એક અથવા વધુ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેંકો દ્વારા આઇ.પી.ઓ ની બાંહેધરી આપવામાં આવે છે, જે શેરને એક અથવા વધુ સ્ટોક એક્સચેંજમાં સૂચિબદ્ધ કરવાની પણ વ્યવસ્થા કરે છે.

યુ.એસ. સાથે રોકાણ કરવા માટે તૈયાર?

તમારું નામ અને મોબાઇલ નંબર અમારી સાથે શેર કરો અને પ્રારંભ કરો

  • +91|