இந்தியாவில் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் எஸ்.ஐ.பி-க்களில் முதலீடு செய்யுங்கள் - எஸ்.ஐ.பி முதலீடுகள் - மோதிலால் ஓஸ்வால்

முறையான முதலீட்டு திட்டங்கள்

மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்வதற்கான ஒரு அறிவார்ந்த மற்றும் எளிய முறை, முறையான முதலீட்டு திட்டம் அல்லது எஸ்.ஐ.பி சந்தை ஏற்ற இறக்கங்களை கண்காணிப்பதிலிருந்து விடுவிக்கிறது. இதன் செயல்முறையாவது வாடிக்கையாளருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட முன் தீர்மானிக்கப்பட்ட தொகையை வாராந்திர, மாதாந்திர, காலாண்டு போன்ற ஏதேனும் ஒன்றின்படி வழக்கமான அடிப்படையில் முதலீடு செய்வ

 • ஒழுங்குமுறை சேமிப்புகள்
 • எளிதான மற்றும் வசதியானது
 • கூட்டுத் தொகையின் சக்தி
 • சிறிய முதலீட்டுத் தொகை
 • ஏற்ற இறக்க அபாயங்களைக் கட்டுப்படுத்துகிறது
 • பணவீக்கத்தை வெல்ல உதவுகிறது

  மோதிலால் ஓஸ்வால்-இல் கிடைக்கும் நன்மைகள்

  • அறிவார்ந்த 3 கிளிக் எஸ்.ஐ.பிஅறிவார்ந்த 3 கிளிக் எஸ்.ஐ.பி
  • டெடிகேட்டட் அட்வைசரிடெடிகேட்டட் அட்வைசரி
  • 24 * 7 முதலீட்டு கண்காணிப்பு24 * 7 முதலீட்டு கண்காணிப்பு
  • நிர்வகிக்கப்பட்ட போர்ட்ஃபோலியோக்கள்நிர்வகிக்கப்பட்ட போர்ட்ஃபோலியோக்கள்
  • வலுவான முதலீட்டுத் தளம்வலுவான முதலீட்டுத் தளம்

  சிறந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பரிந்துரைகள்